İş Zekâsı ve Mantıksal Yaklaşım

iş zekâsı sistemlerinin uygulamaya alınması, işletmelerin ve karmaşık organizasyonların yönetilmesinde bilimsel ve mantıksal yaklaşımın etkisini arttıran bir rol oynar.

Bir iş zekâsı sistemi, matematiksel model ve algoritmaların uygulanması yoluyla karar vericileri veriden türetilen enformasyon ve bilgi ile donatır.

Yöneylem araştırması, bir işletmenin sahibi olduğu kısıtlı kaynakları çeşitli seçenekler arasında paylaştırması gereken durumlarda karar verme sürecine bilimsel bir yaklaşım getiren yöntemlerin bütünüdür. 

Dolayısıyla; iş zekâsı sistemi, matematiksel model ve algoritmaların uygulanması yoluyla karar vericileri veriden türetilen enformasyon ve bilgi ile donatır. 

İş Zekası analizlerinin dayanağı olan Mantıksal Yaklaşım ;

         1- Yapılacak olan analiz çalışmalarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak farklı çözüm seçeneklerini değerlendirmek için kullanılacak olan performans göstergelerinin tanımlanması,

        2- Sistemi Kontrol eden değişkenler, sistem parametreleri ve değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişkiler dikkate alınarak matematiksel modellerin geliştirilmesi,

      3- Karar değişkenlerindeki çeşitlemeler ile sistem parametrelerindeki değişkenlik sonucunda oluşan birbirinden farklı senaryolar bu değişikliklerin performans göstergeleri üzerinde yarattığı etkinin analiz edilmesi.

Gibi ana özellikler ile tanımlanabilir.

 

NOT: Bilgi Yönetiminde en çok karıştırılan temel kavramlardan Bilgi, Enformasyon ve Veri kavramlarına bir sonraki yazımızda açıklık getirmeye çalışacağız.

Faydalı olması temennisiyle

Saygılarımla

 

 

 

 

Rastgele Gönderilerim