İş Zekâsı Uygulamalarına Sahip olmak için neler gereklidir?

İşletmelerin, İş zekâsı platformuna ihtiyaç duymalarının temelinde; İş süreçlerinin GÜNLÜK olarak değerlendirilmesi ve takibinin yapılması ihtiyacı ile verilerin çeşitli yöntemlerle ANALİZ edilerek, bu verilerin ANLAMLI hale getirilip daha hızlı ve doğru şekilde KARAR almasını sağlayacak bir OPERASYONEL sistem gerekliliğini ortaya koymak olduğunu önceki yazımızda belirtmiş idim.

Veri ambarı üzerine ETL süreci ile heterojen kaynaklardan alınan veriler üzerinde veri madenciliği algoritmalarının uygulanması sağlanarak, normal sorgular ile elde edilemeyen bilgilerin su yüzüne çıkması da sağlanmaktadır.

Bu anlamda; Karar Destek Sistemleri ve Operasyonel Sistemler, İş Zekâsı(BI) altında toplanmıştır.

İş Zekâsı uygulamalarına sahip olmak için;

 • İşletmelerin; takibi ve değerlendirilmesi yapılan Günlük iş süreçlerine ait operasyonel verilerin ETL (Extract – Transform – Load (Çekme-Dönüştürme-Yükleme)) Süreci ile veri ambarına alınması,
   
 • Veri Ambarı (Data warehouse) modellemesinin yapılması ve çok boyutlu küplerin (n-dimension cubes) tasarlanması,
   
 • Tasarlanan bu çok boyutlu küplerin güncel verilere sahip olacak şekilde düzenli periyodlarla işletilmesi,
   
 • Veri Madenciliği (Data Mining) çözümlerinin oluşturulması,
   
 • Kullanılan Veri ambarı ve Veri madenciliği teknikleri ile oluşturulan sorgulara ait sonuçların görsel platformla desteklenerek son kullanıcılara raporlanması

Gerekmektedir.

 

ETL Süreci: (Extract-Transform-Load: Veri Toplama/Çekme/Ayrıştırma-Dönüştürme-Yükleme) süreci ile birbirinden bağımsız kaynaklardan alınan anlamsız veriler üzerinde veri madenciliği (data mining) algoritmalarının uygulanması sağlanarak, normal/klasik sorgularla elde edilmesi imkansız bilgilerin elde edilerek anlamlı hale getirilme sürecidir.

NOT: ETL süreci ile ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen yazılarımızda ele alacağım.

 

Faydalı olması temennisiyle

Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

Rastgele Gönderilerim