İşletmeler Neden İş Zekâsı(BI) Platformuna İhtiyaç Duyar?

Orta ve büyük ölçekli şirket/kurum üst yönetimi tarafından; İş süreçlerinin günlük olarak değerlendirilmesi ve takibinin yapılması ihtiyacı ile verilerin çeşitli yöntemlerle analiz edilerek, bu verilerin anlamlı hale getirilip daha hızlı ve doğru şekilde karar almasını sağlayacak bir operasyonel sistem gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İş Süreçlerinin günlük değerlendirilmesi ve takibi için hareket işleme tabanlı sistemler gerekliliktir!

Bu tür süreçlerin değerlendirilmesi ve takibi için sistemler hareket işleme tabanlı olmalıdır. Dolayısıyla yöneticilerin işletmeye ait pastanın resminin tamamını görebilmesi ve karar alımında yardımcı olan bir karar destek sistemi de gereklidir.

Özetle;

İşletmelerin İş Zekâsına ihtiyaç duymasının altında yatan başlıca nedenler;

  • Big Data üzerinde geçmiş dönemlere ait yapısal ve yapısal olmayan verilerin tümüne operasyonel ve karar destek sistemi amacı ile erişmek mümkün olmadığından, daha etkin ve verimli strateji belirlemek amacıyla bahsedilen tüm verilere erişmek için İş zekâsına ihtiyacı duyulmaktadır.
     
  • Şirket/Kurum üst yönetiminin; işletmeye ait geçmiş, bugün ve gelecekteki tüm operasyonel ve stratejik durumları inceleme ve ele almak ihtiyacı doğduğundan,

 

  • Alınan kararlar ile işletme maliyetlerinin azaltılması ile anlamsız gibi görünen verilerden anlamlı veriler elde ederek yeni pazarlar yakalaması ihtiyacı doğduğundan,

 

  • İşletmelere ait istatistiksel verilere erişim için veri tabanları üzerinde klasik sorgu yazma tekniklerinin karmaşık olması ve uzman elemanlar tarafından hazırlanması,

 

  • İstatistiksel raporların üretilmesi ve bakımının zor olması,

 

  • Ve hazırlanan raporlar üzerinde yapılan işlem sayısının fazla olması ile birlikte zaman kaybının olması,

 

Vb. nedenler ile İşletmeler İş Zekâsı Platformuna ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Faydalı olması temennisiyle,
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

Rastgele Gönderilerim