Big Data (Büyük Veri) Üzerine Sorular - 1

SORU: Neden “Büyük Veri (Big Data)” Kavramına ihtiyaç duyulmaktadır? Sorunun cevabına geçmeden önce Big Data(Büyük Veri) kavramının ne olduğuna değinmekte fayda olduğuna inanıyorum.

Big Data (Büyük Veri) : Mevcut bilgi teknolojilerinin işleyemeyeceği kadar büyük ve karmaşık olan ve öncesinde analizi mümkün olmayan büyüklük, çeşitlilik ve akışkanlıktaki bilgiye erişim için yeni yetkinlikler gerektiren veri kümeleri olarak adlandırılırlar.

Buradan hareketle; Neden “Büyük Veri” kavramına ihtiyaç duyulduğu sorusu aslında kendi içinde barındırdığı anlamda açıkça belirtilmektedir. Büyük veri kavramına ihtiyaç duyulmasının 2 temel sebebi mevcuttur.

Bunlar:

  1. Kullandığımız tüm veri yapısal ve veri tipleri (data types) ise tüm veritabanı yönetim sistemlerinde kullanılan standartlar olmasıydı.
     
  2. Şirketlerin üst yönetimlerinin raporlama bazında anlık veriye ulaşarak şirketin mevcut gidişatına yönelik karar vermelerinde etkin olmak istemelerinden doğan anlık bilgiye erişim yine büyük veri kavramına ihtiyacı doğurmuştur.
     

Daha da açık ifade edecek olursak; Bilindiği gibi Datawarehouse(Veri ambarı) projelerinde anlık olarak bilgiye erişilemez. Bu da iş dünyasına yönelik karar mercilerinde karşımıza çıkan bir sorun olduğundan, Büyük Veri kavramına haliyle ihtiyacı doğurmuştur.

Rastgele Gönderilerim

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry