Cobit

Bu yazımızda BT yönetişiminin uçtan uca iş görüntüsü için başvurulması gereken temel belge olan Cobit (Kurumsal BT Yönetimi ve Yönetişimi için İş Çerçevesi) konusuna kısaca giriş yapacağım.

COBIT 5'in bir kilit ilkesi bütün bilgiyi kendi bünyesinde toplamaktır.

Cobit Nedir

cobIT (Control Objectives for Information and Related Technology - Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri
Bilgi teknolojilerinin doğru yönetimi ve kontrolünü sağlayan uygulamalar bütünüdür.

Etkin bir yönetişim ve yönetim yapısı kurabilmek için COBIT 5, beş ilkeyi bir araya getirmiştir.

 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu)'nın finans kurumlarından zorunlu olarak istemesi ile TR'de popüler olmuştur.
 • Amacı Kontrol Hedeflerini ve kontrol çerçevesini oluşturmak.
 • 5. Versiyona dönüştü. (Cobit 5.0)
 • IT Süreçlerin neler olduğunu
 • IT Performanslarının nasıl ölçüleceğini belirten bir framework’tür.
 • IT Raci Model (RACI Matrix) oluşturulmasını sağlayan bir framework’tür.
 • IT'nin genel olarak yönetimini ( sadece servis yönetimini değil ), proje yönetiminden insan kaynakları yönetimine kadar tüm süreçleri içerdiğinden güçlü bir framework’tür.
 • IT sistemini kurup ve bu sistemin denetimini sağlayan bir framework’tür.

 

4 ana kapsamı vardır.

 1. Planlama ve Organizasyon
 2. Tedarik ve Uygulama
 3. Teslimat ve Destek
 4. İzleme ve Değerlendirme

Kapsamlarıdır. Bu kapsamlar 37 süreç ile detaylandırılır.

Cobit 5.0 İlkeleri

 1. Paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması
 2. Kurumu uçtan uca kapsaması
 3. Tek ve entegre bir çerçeve sunması
 4. Bütünsel bir yaklaşım sunması
 5. Yönetişimi yönetimden ayırması

Kurumumuza ne kazandırır?

 • Sürekli yüksek kaliteli bilgiler sağlayarak kurumsal karar vermeyi kolaylaştırır.
 • BT’nin etkin ve yenilikçi kullanımı ile stratejik planlara ulaşılmasını ve kurumsal kâr gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Teknolojinin güvenilir, verimli uygulanması yoluyla operasyonel mükemmellik sağlanır.
 • BT risklerini kabul edilebilir bir düzeyde tutar
 • İlgili kanun, yönetmelik, sözleşmeye ve politikalarına uyumu sağlar.
 • BT Hizmet ve teknoloji maliyeti optimize etmeyi sağlar.

COBIT

Bu anlamda;

 • Bilgi Güvenliği
 • Risk Yönetimi
 • Devamlılık
 • Uyum
 • Güvendir.

 

Faydalı olması temennisiyle
Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

www.muhammedonal.com

Rastgele Gönderilerim

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry