Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Temelleri

Sağlık Kurumları açısından Maliyet Analizi kavramı oldukça önemli bir yer tutarken, Sağlık yöneticilerinin üzerinde derinlemesine durması gereken kavramların başında gelmektedir. Zira sağlık kurumlarında mali işlerden sorumlu üst yönetici (genellikle organizasyon şemalarında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) maliyet muhasebesi ile sağlık kurumunun gider yönetimin etkin rol alarak sürdürebilir bir yönetim anlayışı sergileyebilir.

maliyet; her hastanenin/sağlık kuruluşunun asıl faaliyet alanını oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için harcadığı üretim etmenlerinin parasal olarak ölçülebilen değeridir.

Maliyet Analizi kavramına değinmeden önce şu soruyu soruyor olmamız gerekir; sağlık kurumları açısından maliyet nedir? Sağlık kurumları açısından maliyet; her hastanenin/sağlık kuruluşunun asıl faaliyet alanını oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için harcadığı üretim etmenlerinin parasal olarak ölçülebilen değeridir.
 
Bu anlamda; Üretilen bu sağlık hizmeti faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli kaynakların belirlenmesi, maliyetlerin kontrolünün yapılması ve ön görülerle geleceğe dair planların yapılmasında maliyet analizi etkin rol oynamaktadır.
 
Sağlık kurum ve kuruluşları sektörde lider konuma geçebilmesi için mutlaka gelir-gider dengesini oturtmalıdır. Bunu ancak etkin bir maliyet analizi ile gerçekleştirebilirler. Çünkü gider kısmını yönetebilen işletmeler verimlilik, kârlılık ve performans açısından sürekli büyümeyi beraberinde getireceklerdir.
 
Maliyet Analizi ile
       - Birim Maliyetlerin hesaplanmasında
       - Gider Yönetiminde
       - Yatırım Planlarının yapılmasında
       - Karar destek sistemlerinde etkin strateji belirleme ile ivedi kararların alınmasında
Önemli adımlar atılabilmektedir.
 
Ayrıca; Maliyet Analizi ile hastane yönetimine aşağıdaki adımlar ile yol göstermesine yardımcı olabilmektedir.
Bu adımlar;
       - Maliyet tespiti ve Kontrolü
       - Planlama
       - Bütçe Yönetimi,
       - Fiyatlandırma,
       - Strateji ve Performans Değerlendirmesi
Gibi birçok adım sayılabilir.
 
İlerleyen yazı serilerimizde örnek maliyet analizi nasıl oluşturulur, adımları nelerdir, kullanılan yöntemler nelerdir vb. sorulara örnekler eşliğinde yanıt aramaya çalışacağız.
 
Faydalı olması temennisiyle
Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

Rastgele Gönderilerim

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry