İşletme Açısından Kalite - Kârlılık ve Verimlilik Kavramları

Bir İşletmenin başarılı olmasını sağlayan Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaşına(Müşterisine) verdiği Kalite – İşletme Kârlılığı ve İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan kavramlarının Ayrıcalıklı İç Sosyal paydaşlar(Çalışan) nezdinde ortak söylem olmasını gerektirir.

Bir İşletmede Kalite – Kârlılık ve Verimlilik Kavramlarının Ayrıcalıklı İç Sosyal paydaşlar (Çalışan) nezdinde ortak söylem olarak sağlanması gerekir.

Bir işletmenin hedeflerine ulaşarak başarılı olabilmesi, ayrıcalıklı iç sosyal paydaşlar (çalışan) ve birimler arası ortak söyleme bağlıdır. Ortak söylem kavramları;
    1-    Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaşlarımıza(müşteri) verilen ürün yâda hizmetin fiyatı yerine, Kalite
    2-    Gün yâda Ay sonunda üretilen Ciro yerine, Kârlılık
    3-    Üretilen yâda sunulan hizmetin çokluğu yerine, Verimlilik (Çokluk yerine Verimlilik)
Olmalıdır.

İşletme hiyerarşisinde ayrıcalıklı iç sosyal paydaşlar nezdinde yerleşmiş ve oturtulmuş bir işletmeye pozitif yönde yansıyacağı sonuçlar ise;

    1-    Kalite; işletmenin ürettiği ürünün tekrar tercih edilme, işletmenin imajını, marka bilinirliğini ve işletmeye olan güveni beraberinde sağlayacaktır.

    2-    Kârlılık; Sadece ciro odaklı üretilen ürün yâda hizmetin kalite getirmeyeceği gerçeğini göz önünde bulundurarak finansal anlamda da başarısız olma potansiyeline sahiptir. Mevcut ayrıcalıklı dış sosyal paydaşımızı kaybetmemek için, işletmede ki her bir ürün yâda hizmetin bütün bölümler/birimler ile hizmet niceliğini arttırmasıdır.

    3-    Verimlilik; Dinamik bir kavram olan verimlilik, İşletme içinde mevcut kaynaklarla kaliteli ve kârlı ürün yâda hizmetin tam kapasiteyle sağlanmasıdır. 


Görüldüğü gibi bu 3 kavramda iç içe geçmiş ve bir zincir halkası gibi birbirine bağlı kavramlardır.

 

Bu 3 kavram ile ilgili diğer yazılarımızı daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Faydalı olması temennisiyle
Saygılarımla
Muhammed ÖNAL

Rastgele Gönderilerim