HAKKIMDA

Bilgisayar Mühendisi olan Muhammed ÖNAL, 2012 yılından itibaren Sağlık Sektöründe çalışmaktadır. Sağlık Sektöründe Hayat Damla Sağlık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde Veritabanı Uzmanı olarak başlamış, akabinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye'n,n en yaygın özel sağlık grubu olan Medicalpark Hastaneler grubunda Yazılım Geliştirme Uzmanı, Hastane Süreçleri Koordinatörlüğü, İş Geliştirme Yöneticiliği, Bilgi Sistemleri Yöneticiliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2018 Mayıs ayı itibariyle Sağlıkta dönüşümün bir parçası olan Kamu-Özel İşbirliği kapsamında faaliyete geçen Şehir Hastanelerinde Rönesans Holding çatısı altında Şehir Hastaneleri İşletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Dan. A.Ş ile İşletmeci şirket bünyesinde tüm IT Alt Yapısı, HBYS Hizmetleri, MYM Hizmetleri, Veri Giriş Hizmetleri, RFID Hizmetleri gibi birim ve hizmetlerden sorumlu Sağlık Bilgi Teknolojileri Yöneticisi olarak çalışmıştır. Rönesans Holding'in 2021 Eylül ayında işletmeciliğini yaptığı hastanelerdeki İşletmeci şirketini ISS Türkiye'ye devretmesi ile birlikte mevcut görevine ISS İşletme Hizmetleri A.Ş ile devam etmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitiminin yanı sıra İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği eğitimlerini de tamamlayan Muhammed Önal, disiplinler arası anabilim dalı olan Ekobilişim Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. Ekobilişim, Bilgi Teknolojilerinin ekonomi ve işletme dünyasına uygulanmasını ve bu alanlarda kullanılmasını araştıran bir anabilim dalıdır. Ekobilişim, İşletmelerin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, verimliliklerini arttırması, iş süreçlerini optimize etmesi ve müşteri deneyimlerini iyileştirmesi gibi konuları ele almaktadır. Ekobilişim; İşletme Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Ekonomi ve Mühendislik disiplinleri arasında köprü görevi görür ve bu disiplinler arasında ortak bir dil ve anlayış sağlar.

Muhammed ÖNAL, Mühendislik ilkeleri ile işletme ilkelerini birleştirerek analitik düşünme ve problemlere hızlı çözüm üretme noktasında bilgi ve tecrübesini Yöneticiler için Stratejik Düşünme çatısı altında toplamaya karar vererek, İşletme ve İş Dünyasında yönetici ve yönetici adaylarına rehberlik ve danışmanlık amacıyla kendi blogu üzerinden paylaşımlar yapmaktadır.

Muhammed ÖNAL'a ait Mühendis ve Mühendis adaylarına yönelik (özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için) 2013 yılında Kodlab yayıncılıktan çıkardığı RFID Mimarisi ve Programlama adlı kitabı ile RFID Programlamasının ilk Türkçe kaynağını sektöre kazandırmıştır.

Üniversite yıllarından itibaren Sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen aktif rol almaya devam etmektedir. Bu projelerden biri, bilişim platformu olan Yazılım Dilleri Platformu çatısı altında bir çok üniversite de Seminer, Eğitim ve Konferanslar vermiş ve gelen talepler doğrultusunda bu etkinliklere katılarak bilgi ve tecrübesini paylaşmaya devam etmektedir. (Bkz. Sunumlarım).

Muhammed ÖNAL, 2019 yılı Ağustos ayında dünya evine girmiştir.

İlgi ve Araştırma Alanlarını ikiye ayırmak mümkündür.

1- Mesleki ve Teknik Araştırma Alanları

    => RFID Teknolojisi ve Akıllı Sistemler
    => NFC Mobil Sistemler
    => Veri Madenciliği
    => Büyük Veri
    => Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri 
    => BT Yönetişimi
    => İş Zekâsı
    => Yapay Zekâ


2- Strateji Planlama ve İş Geliştirme 

    => E-İş ve Mobil İş Süreçleri
    => Karar Destek Sistemleri
 
    => İş Geliştirme  
    => Bütçe Yönetimi
   
    => Maliyet Yönetimi
    
=> Malzeme ve Stok Yönetimi
    => Klinik Bilişim Sistemleri
    => Veri Analitiği
    => İşletme Verimliliği
    
=> İş Süreçleri Geliştirme ve Süreç Yönetimi 
    
=> Gelir Arttırıcı Projelerin Geliştirilmesi

 

 

Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL

 

 

        Rastgele Gönderilerim

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry