Sosyal

Muhammed ÖNAL Bilgisayar Mühendisi

Uzmanlık Alanları:
BT Yönetişimi, Stratejik Planlama, RFID Sistemleri , BT Denetimi, Maliyet Yönetimi

Bilgisayar Mühendisi olan Muhammed Önal, 2012 yılından itibaren Sağlık Sektöründe çalışmaktadır. Sağlık Sektöründe Veritabanı Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Lokal Hastane Süreçleri Koordinatörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 

2015-2018 yılları arası Medicalpark Hastaneler Grubunda Bilgi Sistemleri Müdürü görevinin yanısıra Üst Yönetim Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticiliği görevini de yürüttü. 2018 Mayıs ayı itibariyle Türkiyenin En Büyük Sağlık İşletmesi olan Rönesans sağlık Grubu bünyesinde Rönesans İşletme Hizmetleri A.Ş'de Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri ve Servisler Yöneticiliğini (HBYS, ICT, Veri Giriş Elamanları, RFID, Merkezi Yardım Masası, İnsan Kaynakları, Envanter Yönetimi Hizmetleri Birimleri) yapmış ve Şirketin Eylül 2021 itibariyle ISS Türkiye'ye (%100) satılmasıyla ISS İşletme Hizmetleri A.Ş. şirketine mevcut görevine devam etmektedir. (Temmuz 2021 ila Eylül 2021 tarihlerinde İşletme Müdürlüğünü vekaleten yürütmüştür)

Muhammed Önal, Bilgisayar Mühendisliğinin yanı sıra İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunudur. Türkiye de ilk ve tek olarak Fırat Üniversitesi bünyesinde açılan ve multidisipliner bir anabilim dalı olan EKOBİLİŞİM Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisansına Yapay Zeka ağırlıklı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Muhammed Önal, Mühendislik ilkeleri ile işletme ilkelerini birleştirerek analitik düşünme ve problemlere hızlı çözüm üretme noktasında bilgi ve tecrübesini Yöneticiler için Etkin Analiz ve Raporlama, Stratejik Düşünme çatısı altında toplamaya karar vererek, İşletme ve İş Dünyasında yönetici ve yönetici adaylarına rehberlik ve danışmanlık amacıyla kendi blogu üzerinden paylaşımlar yapmaktadır.

Muhammed Önal'a ait Mühendis ve Mühendis adaylarına yönelik (özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için) 2013 yılında Kodlab yayıncılıktan çıkardığı RFID Mimarisi ve Programlama adlı kitabı ile RFID Programlamasının ilk Türkçe kaynağını sektöre kazandırmıştır.

Üniversite yıllarından itibaren Sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen aktif rol almaya devam etmektedir. Bu projelerden biri, bilişim platformu olan Yazılım Dilleri Platformu çatısı altında bir çok üniversite de Seminer, Eğitim ve Konferanslar vermiş ve gelen talepler doğrultusunda bu etkinliklere katılarak bilgi ve tecrübesini paylaşmaya devam etmektedir. (Bkz. Sunumlarım).

Muhammed Önal, 2019 yılı Ağustos ayında dünya evine girmiştir.

İlgi ve Araştırma Alanlarını ikiye ayırmak mümkündür.

1- Mesleki ve Teknik Araştırma Alanları

    => RFID Teknolojisi ve Akıllı Sistemler
    => NFC Mobil Sistemler
    
=> Derin Öğrenme
    => Makine Öğrenmesi
    => Yapay Zekâ
    => Veri / Metin Madenciliği 
    
=> Web ve Uygulama Güvenliği   
 
   => Veritabanı Yönetim Sistemleri 
    
=> Sağlık Bilgi Sistemleri   
    => BT Denetimi


2- Strateji Planlama ve İş Geliştirme

    => Operasyon
    => Big Data
    => E-İş ve Mobil İş Süreçleri
    => Karar Destek Sistemleri
 
    => İş Geliştirme  
    => Bütçe Yönetimi
   
    => Maliyet Yönetimi
    
=> Malzeme ve Stok Yönetimi
    => Veri Analitiği
    => İşletme Verimliliği
    
=> İş Süreçleri ve Süreç Yönetimi 
    => BT Yönetişimi

 

Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNALRastgele Gönderilerim