Hakkımda

                

 

Bilgisayar Mühendisi olan Muhammed ÖNAL, 2012 yılından itibaren Sağlık Sektöründe çalışmaktadır. Sağlık Sektöründe Veritabanı Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Lokal Hastane Süreçleri Koordinatörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2015 Yılından itibaren Özel Sağlık Kuruluşlarında (Medicalpark) Bilgi Sistemleri Yöneticiliğinin yanısıra Üst Yönetim Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Yöneticiliği görevinide yürüttü. 2018 Mayıs ayı itibariyle Rönesans Sağlık Grubu bünyesinde Rönesans İşletme Hiz. Dan. A.Ş. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri ve Servisler Yöneticiliğini yapmaktadır.

Muhammed ÖNAL, Mühendislik ilkeleri ile işletme ilkelerini birleştirerek analitik düşünme ve problemlere hızlı çözüm üretme noktasında bilgi ve tecrübesini Yöneticiler için Etkin Analiz ve Raporlama, Stratejik Düşünme çatısı altında toplamaya karar vererek, İşletme ve İş Dünyasında yönetici ve yönetici adaylarına rehberlik ve danışmanlık amacıyla kendi blogu üzerinden paylaşımlar yapmaktadır.

Muhammed ÖNAL'a ait Mühendis ve Mühendis adaylarına yönelik (özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için) 2013 yılında Kodlab yayıncılıktan çıkardığı RFID Mimarisi ve Programlama adlı kitabı ile RFID Programlamasının ilk Türkçe kaynağını sektöre kazandırmıştır.

Üniversite yıllarından itibaren Sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen aktif rol almaya devam etmektedir. Bu projelerden biri, bilişim platformu olan Yazılım Dilleri Platformu çatısı altında bir çok üniversite de Seminer, Eğitim ve Konferanslar vermiş ve gelen talepler doğrultusunda bu etkinliklere katılarak bilgi ve tecrübesini paylaşmaya devam etmektedir. (Bkz. Sunumlarım).

Muhammed ÖNAL, 2019 yılı Ağustos ayında dünya evine girmiştir.

İlgi ve Araştırma Alanlarını ikiye ayırmak mümkündür.

1- Mesleki ve Teknik Araştırma Alanları

    => RFID Teknolojisi ve Akıllı Sistemler
    => NFC Mobil Sistemler
    => Web ve Uygulama Güvenliği
    => Microsoft .NET Teknolojileri
    => Veritabanı Yönetim Sistemleri

    => Sağlık Bilgi Sistemleri
    => BT Denetimi
 2- Strateji Planlama ve İş Geliştirme 

    => Big Data,İş Zekası, Power BI, Power Pivot, ADS
    => E-İş ve Mobil İş Süreçleri
    => Karar Destek Sistemleri
 
    => İş Geliştirme  
    => Bütçe Yönetimi
   
    => Maliyet Yönetimi
   
=> Malzeme ve Stok Yönetimi
    => Klinik Bilişim Sistemleri
    => Veri Analitiği
    => İşletme Verimliliği
    
=> İş Süreçleri Geliştirme ve Süreç Yönetimi 
    
=> Gelir Arttırıcı Projelerin Geliştirilmesi
    => BT Yönetişimi

 

 

Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNAL twitter  linkedin   Youtube   Academia

 


 


 


 

 

Rastgele Gönderilerim