Muhammed ÖNAL logoBil.Müh. Muhammed ÖNAL ile

Mühendislik ve Yönetim

Klinik Bilişim Uzmanlığı, İşletme İş Analizleri, Yönetişim, Stratejik Yönetişim

Analizler, Sürdürülebilirlik, Bütçeleme, Süreç Yönetimi

Süreç Tabanlı Düşünme Metodlarıyla Yeni Yönetişimcilik

SÜREÇYÖNETİMİ

Ölçülebilir ve Yönetilebilir

Ölçemediğimizi Yönetemeyiz. Bu yüzden Ölçüyor ve Yönetiyoruz.

YÖNETİŞİM

Strateji,Hedef ve İşletme Paradigmaları, Büyüme ve Kârlılık

Mükemmelliğe Ulaştıran İş Zekası Analizleri

İŞLETME YÖNETİMİNDE Analiz ve Raporlama

Maliyet Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Stok Yönetimi, Hizmet ve Ürün Yönetimi, Strateji Geliştirme

Yönetişimde Yeni Yaklaşımlar

"Stratejik Yönetişim yaklaşımlarıyla İşletmenize değer katıyoruz."

Yönetişimde Ekip

"Ekip Demek Başarmaktır."

Stratejik ve Sosyal Paydaşlarına Değer Veren Yönetişim Anlayışı ile Sosyal iç ve dış paydaşlarımıza "Değer" katarak yönetişiyoruz...

Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaş

Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaş

"Çalışan" kimliğinde olan herkes yeni yönetişim anlayışında "Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaş" olarak kabul edilmelidir.

Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş

Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş

"Müşteri" kimliğinde olan herkes yeni tip yönetişim anlayışında "Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş" olarak kabul edilmelidir.

Ayrıcalıklı Stratejik Paydaş

Ayrıcalıklı Stratejik Paydaş

"Şirket Ortakları" kimliğinde olan paydaşlarımız, yeni tip yönetişim anlayışında "Ayrıcalıklı Stratejik Paydaş" olarak kabul edilmelidir.